CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ ĐÁP ÁN – TIN HỌC VĂN PHÒNG

1). Để kết thúc việc trình diễn trong PowerPoint, ta bấm: a). Phím 10           b). Phím…

Hướng dẫn vẽ đường thẳng trong Word

Để vẽ sơ đồ trên Word hay vẽ mũi tên, đường kẻ trên Excel thì công…